Egen mand / kendt donor

Kend donoren bagved

Mand / kæreste

Er det din mand eller kæreste, der skal være far til barnet, skal der laves nogle undersøgelser. Der skal tages nogle blodprøver, som I kan få taget her på klinikken eller via egen læge. Resultaterne skal medbringes inden behandlingen.

Informationsmateriale kan rekvireres på info@sellmerklinik.dk eller på tlf.nr.: 3030 7080.

Egen donor / kendt donor

Har du en ven – en “privat / kendt donor” der gerne vil donere til dig, så vil man skulle lave en udredning efter lovkrav og praksis fra Sundhedsstyrelsen. Dette hjælper vi jer gerne med: Skriv eller ring derfor for yderligere spørgsmål på

info@sellmerklinik.dk eller på tlf.nr.: 3030 7080.