Screening af sæddonorer - Sellmer klinik ApS

Screening af donorer

Donoransøgere gennemgår en omfattende godkendelsesprocedure efter gældende regler.

Kontakt os i dag

Danske sædbanker sikrer, at sæddonorer udvælges og screenes i overensstemmelse med gældende kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Dette udelukker donorer med dispositioner, infektionssygdomme og arvelige sygdomme, som ellers kunne bringe dit helbred og et potentielt donorbarns sundhed i fare.

Potentielle donorer skal gennemgå en omfattende godkendelsesproces i henhold til gældende regler og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

Elementer i denne udvælgelsesproces omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Donorens alder
 • En vurdering af hans risikoadfærd
 • Samtaler med donor
 • Besvarelse af spørgeskemaer og evt. gennemgang af journaler
 • Gennemgang af den potentielle donors og hans families sygehistorie
 • En fysisk undersøgelse
 • En vurdering af en specialist i human genetik
 • Sæd-, blod- og urinprøver til sædkvalitetstestning og testning for en række infektions- og arvelige sygdomme (HIV, hepatitis B og C, klamydia, gonoré, syfilis, kromosomanalyse, cystisk fibrose)
 • Blodtype

 

Donorer bliver løbende screenet for infektionssygdomme i hele deres donationsperiode.

Godkendelsesprocedure

Donoransøgere gennemgår en omfattende godkendelsesprocedure efter gældende regler, den danske Sundhedsstyrelses anbefalinger og sædbankens interne standarder, hvor udvælgelseselementerne bl.a. omfatter alt i listen.

Derudover testes og undersøges donorerne løbende for smitsomme sygdomme under hele donorperioden.

 • Donors alder
 • Vurdering af risikoadfærd
 • Donorinterviews
 • Udfyldelse af spørgeskemaer og evt. gennemgang af lægejournal for bl.a. at afdække donoransøgerens og dennes families medicinske historie
 • Fysisk lægeundersøgelse
 • Vurdering af speciallæge i human genetik
 • Sæd-, blod- og urinprøveudtagning med henblik på testning af sædkvalitet og for en lang række smitsomme og genetiske sygdomme

Hvorfor vælge Sellmer Klinik til din behandling?

Høj succesrate

Langt de fleste af vores patienter har et vellykket behandlingsforløb

Nem transport

Vi ligger tæt på Københavns Lufthavn og offentlig transport

Gennemskuelige priser

Vi har ingen ekstra gebyrer eller weekend- eller helligdagstillæg

Ingen ventetid

Vi har ingen ventetid inden opstart af behandling