Screening af donorer

Donoransøgere gennemgår en omfattende godkendelsesprocedure efter gældende regler.

Kontakt os i dag

Danske sædbanker sikrer, at sæddonorer udvælges og screenes i overensstemmelse med gældende kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Dette udelukker donorer med dispositioner, infektionssygdomme og arvelige sygdomme, som ellers kunne bringe dit helbred og et potentielt donorbarns sundhed i fare.

Potentielle donorer skal gennemgå en omfattende godkendelsesproces i henhold til gældende regler og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

Elementer i denne udvælgelsesproces omfatter, men er ikke begrænset til:

  • Donorens alder
  • En vurdering af hans risikoadfærd
  • Samtaler med donor
  • Besvarelse af spørgeskemaer og evt. gennemgang af journaler
  • Gennemgang af den potentielle donors og hans families sygehistorie
  • En fysisk undersøgelse
  • En vurdering af en specialist i human genetik
  • Sæd-, blod- og urinprøver til sædkvalitetstestning og testning for en række infektions- og arvelige sygdomme (HIV, hepatitis B og C, klamydia, gonoré, syfilis, kromosomanalyse, cystisk fibrose)
  • Blodtype

Derudover testes og undersøges donorerne løbende for smitsomme sygdomme under hele donorperioden.

Hvorfor vælge Sellmer Klinik til din behandling?