Forældredepot

Når man er blevet gravid med donorsæd er der en mulighed for forældre at reservere sæd fra den samme donor til eventuelle fremtidige søskende, så disse genetisk bliver helsøskende. Dette kaldes et ”Forældredepot” og oprettes ved at I henvender jer her til klinikken.

Vi anbefaler at man opretter et forældredepot, så snart man er blevet gravid, vores erfaring viser at donor meget hurtigt kan blive udsolgt og hvis man venter, er der en risiko for, at den pågældende donor ikke længere er i sædbankens donorprogram.

Henvendelsen kan ske på E-mail: info@sellmerklinik.dk eller på telefon 3030 7080.

Følgende ting skal oplyses:

1. donornavn
2. Antallet af enheder (portioner)
3. Tidsrammen for depotet
4. navn
5. adresse
6. personnummer
7. telefonnummer
8. e-mail

Forældredepot kan oprettes for: 1, 2, 3, 4, 5 og 10 år.
Har man valgt f.eks. 3 år og ikke brugt depotet op, så kan det altid forlænges. Send blot en mail eller ring,  så ordner vi hurtigt det.
Det anbefales, at reservere ca. 6-8 enheder pr. ønske barn.

Enheder i depot, der ikke er brugt, kan refunderes, hvis Sellmer Klinik kan finde en aftager til sæden. Såfremt dette er muligt, herunder såfremt der ikke er restriktioner på den pågældende donor (f.eks. hvis donor har opnået det lovlige antal graviditeter), refunderes købesummen af de resterende sædenheder med 75 % prisen. Pengene refunderes kun, hvis sæden er købet gennem Sellmer Klinik.