Priser – IVF Behandling

Priser gældende pr. 01.03.2021

DKK

Fertilitetsvurdering (samtale, ultralyd og AMH-test)

IVF-samtale

2.000,00

1.000,00

1. IVF behandling 22.000,00
2. IVF behandling 20.000,00
3. IVF behandling 18.000,00
Alle IVF-behandlinger er inkl. virusprøver, scanning, ægudtagning og transferering
Aflysning af cyklus før aspiration (ægudtagning) 3.500,00
Ægdonation (inkl. ICSI & transferering) 50.000,00
Ægdonation med egen kendt ægdonor (inkl. ICSI & transferering) 40.000,00
(ved kendt ægdonation afholder modtager udgifter til samtale, medicin, evt. frys og opbevaring.)
ICSI befrugtning 4.000,00
TESA (udtagning af sæd fra testiklerne 5.000,00
Blastocyst / embryon nedfrysning og opbevaring i 2 år 6.500,00
Assisted Hatching (AHA) 2.000,00
FER (oplægning af optøede befrugtede æg) 5.000,00
Nedfrysning af oocytter (social freezing) 10.000,00
Tø af oocytter (max 12 oocytter), ICSI og en oplægning 15.000,00

Du kan med fordel vælge en donor fra vores beholdning, som er sæd indkøbt fra SellmerDiers. Det vil betyde en besparelse for dig på transport, håndterings- og depotgebyr

Donorsæd uden ID-release (uden profil) pr. enhed 3.500,00
Donorsæd med ID-release (med profil) pr. enhed 6.000,00
1. Priseksempel for IVF-behandling med donorsæd og nedfrysning af æg DKK
Første IVF-behandling 22.000,00
Overskydende embryoner / blastocyster nedfrysning og opbevaring i 2 år 6.500,00
ID-release donorsæd 6.000,00
I alt: 34.500,00
2. Priseksempel for IVF-behandling og nedfrysning af æg DKK
Første IVF-behandling 22.000,00
Overskydende embryoner / blastocyster nedfrysning og opbevaring i 2 år 6.500,00
I alt: 28.500,00
3. Priseksempel for ICSI-behandling og nedfrysning af æg DKK
Første IVF-behandling 22.000,00
ICSI befrygtning 4.000,00
Overskydende embryoner / blastocyster nedfrysning og opbevaring i 2 år 6.500,00
I alt: 32.500,00
4. Priseksempel for oplægning af fryse æg DKK
FER (oplægning af optøede befrugtede æg) 5.000,00
Assisted Hatching (AHA) (valgfrit men anbefales når æggene har været frosset) 2.000,00
I alt: 7.000,00