IVF / ICSI

IVF-behandling
IVF står for ‘in vitro fertilisering’ og kaldes også reagensglasbefrugtning – det er en kunstig befrugtning uden for kroppen, hvor sæden og æggene sættes sammen.

Kontakt os i dag

Overblik IVF:

 1. Samtale – her sikrer vi, at I bliver informeret om jeres IVF-behandling.
 2. Undersøgelse for barnløshed. Vi undersøger jer begge for årsagerne til barnløshed.
 3. Hormonstimulering – kvinden får en hormonstimulering, som regulerer ægudviklingen og ægmodningen.
 4. Ultralydsskanning af ægblærerne – her kan vi bestemme det rette tidspunkt for ægudtagning.
 5. Ægudtagning (ægaspriration) – æggene tages ud af æggestokkene med en tynd nål igennem skedevæggen.
 6. Sædprøve – manden afleverer en sædprøve på dagen for ægudtagning. Anvendes donorsæd eller nedfrossen sæd, tøes denne op.
 7. Befrugtning af ægget (fertilisering) – de udtagne æg befrugtes med sæden i laboratoriet.
 8. Ægoplægning (transferering) – det / de befrugtede æg lægges tilbage i kvindens livmoder til normal udvikling.
 9. Efterbehandling – livmoderslimhinden stimuleres, så den er rede til at holde på ægget.
 10. Graviditetstest – foretages 14 dage efter ægoplægningen.

Hvem tilbydes IVF:

 • kvinder, som tidligere har prøvet 3-6 inseminationer
 • kvinder med lukkede æggeledere
 • kvinder med en partner, der har nedsat sædkvalitet
 • kvinder, der er over 37 år, kan have gavn af direkte IVF, da chancen for graviditet falder med alderen
 • unge kvinder med lavt AMH < 10 pmol

ICSI-behandling
ICSI står for ‘intra cytoplasmatisk sædcelleinjektion’ og kaldes også mikroinsemination. Der indsprøjtes en enkel udvalgt sædcelle direkte i et udtaget æg.

ICSI følger de samme principper som IVF-reagensglasbehandling.

Ved ICSI udvælges – i modsætning til ved IVF-behandling – én enkelt sædcelle, og den stikkes direkte ind i kvindens æg under et særligt mikroskop.

Mikroinsemination adskiller sig fra almindelig IVF ved selve befrugtningsprocessen.

Mikroinsemination finder kun sted i de tilfælde, hvor manden har meget nedsat sædkvalitet og derfor kun har ganske få sædceller, som er egnede til befrugtning af ægget.

Hvem tilbydes ICSI:

 • par med tidligere IVF med lav befrugtningsrate < 50%
 • kvinder med partner med meget lav sædkvalitet
 • kvinder med partner, der er steriliseret; her skal sædcellerne tages ud af testiklerne ved et lille indgreb, der hedder TESA (testikulær sædcelle aspiration)

IVF- / ICSI-protokol
Når en fertilitetsbehandling med IVF eller ICSI påbegyndes, skal kvinden i behandling med hormoner, der stimulerer æggestokken. På denne måde udvikles flere modne æg i stedet for det ene eller sjældent de to, som normalt udvikles i en cyklus. Klinikken tilbyder en kort, mild stimulation eller en lang behandling. Lægen vælger den bedste protokol ud fra det tidligere forløb, hormonniveauet, alderen og andre faktorer, der spiller ind. De fleste kvinder behandles under et kort protokol.

Kort protokol:
Man starter behandlingen på dag 2-3 af éns cyklus (normalt med sprøjter) og tager normalt stimulation i op til 2 uger.

Naturlig / mild stimulation:
Her får man en lav dosis af stimulation, fordi der ikke forventes flere æg med høj dosis af hormonet. Tilbydes:

 • kvinder > 42 år
 • kvinder med lavt AMH < 5 pmol eller AFC < 4
 • kvinder med tidligere regulær IVF x 3-4
 • kvinder, der ønsker lav hormonstimulation

Lang protokol:
Kvindens egen hormondannelse nedreguleres med medicin (enten næsespray eller sprøjter i 2 uger inden man starter stimulationen), hvorefter man starter stimulationen af ægblæredannelsen gennem cirka 10 dage med hormonet FSH (med sprøjter).

Tilbydes til:

 • kvinder, der ikke har opnået positivt resultat med kort / mild stimulation
 • kvinder med endometriose eller andre autoimmune sygdomme

Udtagning af æg

Når ægblærerne er klare, gives ægløsningssprøjte. Udtagningen af æg foretages cirka 36 timer efter, og vi anbefaler dig, at du ankommer til København aftenen før. Ægudtagningen foregår under lokalbedøvelse, som gives i skeden. Der kan gives en slags morfin, som båder virker hurtigt og hurtigt forlader kroppen, så du er frisk, når du går fra klinikken.

Lægen tager æggene ud med en nål, vejledt af ultralyd. Indgrebet tager få minutter, og de fleste mærker ikke meget til det, men det er selvfølgelig lidt ubehageligt. Du bliver i klinikken i op til én time efter indgrebet for at sikre, at du har det godt. Herefter kan du tage hjem eller tilbage på hotellet. Der kan forventes svage smerter og en lille blødning det første døgn, men disse gener burde hurtigt være aftagende. Du får smertestillende medicin med hjem.

Komplikationer – der kan opstå komplikationer i form af blødning eller infektion, men risikoen for det er meget lille og mindre end < 0.5 %

Aflevering af sæd

På den dag, ægudtagningen finder sted, afleverer manden en sædprøve i klinikken. Ved IVF tilsættes cirka 100.000 sædceller per høstet æg, ved ICSI indføres én sædcelle direkte ind i ægget.

Dagen efter ægudtagningen oplyser vi dig om, hvordan det er gået med befrugtningen. Æggene dyrkes i en inkubator, som er et avanceret “rugekasse”-system. Der er mange forskellige kvaliteter af embryoner, som afgør, hvorvidt de dyrkes videre og hvornår de lægges op. Lægen aftaler med dig, hvornår ægoplægningen finder sted, nemlig enten på da 2,3 eller 5 efter ægudtagningen, afhængig af din alder, din ægreserve og resultaterne fra dag 2.

Oplægning af æg

Ægget bliver lagt op med et lille tyndt kateter. Det tager et par minutter og er normalt slet ikke smertefuldt. 12-14 dage efter oplægningen kan graviditetstesten tages, og vi håber selvfølgelig sammen med dig og jer på, at den er positiv. Din chance for at opnå graviditet er normalt fordoblet i forhold til inseminationer og ligger hos kvinder, der er yngre end 35 år på 45 til 50 %. Chancen mindskes desværre, jo ældre man bliver.

Det gælder både for ICSI og IVF, at der altid skal holdes en måneds pause mellem forsøgene, medmindre der er tale om fryseæg. Man behøver ikke at holde pause imellem inseminationsforsøgene.

Hvorfor vælge Sellmer Klinik til din behandling?