FER eller FET

FER eller FET (Frozen Embryo Transfer)

De æg, du i forbindelse med en IVF-behandling har fået frosset ned, kan bruges til ægoplægning (transfer). Man kan gøre det i sin naturlige eller i en stimuleret cyklus.

  1. I din naturlige cyklus skannes du mellem dag 9 og dag 12 afhængigt af din cykluslængde. Når folliklen er stor nok, tager du en ægløsningssprøjte og starter på Progesteron 3 dage senere. Ægoplægningen foretages 2-5 dage efter påbegyndt brug af Progesteron, alt efter om du har et embryon eller en blastocyst.
  2. I en stimuleret cyklus med Østradiol tager du tabletter i cirka 8-12 dage fra anden blødningsdag. Herefter skannes du for at måle tykkelsen af slimhinden -når den er tyk nok, starter du med at tage Progesteron. Ægoplægningen foretages 3-5 dage senere, alt efter om du har et embryon eller en blastocyst.

Man kan lægge ægget tilbage i embryo-stadie (dag 2-3) eller blastocyst-stadie (dag 5) – der er med andre ord tale om befrugtede æg i forskellige udviklingsprocesser (celledeling). Det er cirka 25 % af de befrugtede æg, der udvikler sig til blastocyster. Om æggene kan dyrkes helt frem til dag 5 afhænger af din alder og antallet af de befrugtede æg. For kvinder, der kun har få æg af ringere kvalitet, kan oplægning af de befrugtede æg på anden eller tredjedagen være at foretrække, da æggene hurtigere kommer ind i det naturlige livmodermiljø, hvor de bedst kan overleve. De overskydende æg kan selvfølgelig fryses op til 5 år eller indtil kvinden bliver 46 år.

Et eller to æg

Ved en ægoplægning træffer du en beslutning i samråd med lægen om, hvorvidt der skal lægges ét eller to æg op. Kriterierne for det er din alder, vægt, din fertilitetshistorik og eventuel sygdom eller andet, der betyder, at en tvillingegraviditet kan være farlig for dit helbred. Unge patienter som er yngre end 37 år, anbefales generelt kun ét æg i de første to forsøg.

Selve ægoplægningen er en lille procedure, som kun tager få minutter og normalt ikke er smertefuld. Ægget lægges op i livmoderslimhinden ved hjælp af et lille tyndt kateter. Du fortsætter bagefter med at anvende vaginal Progesteron og tager graviditetstesten cirka 12-14 dage efter ægoplægningen.

Det gælder både for ICSI og IVF, at der altid skal holdes en måneds pause mellem forsøgene, medmindre der er tale om fryseæg. Man behøver ikke at holde pause imellem inseminationsforsøgene.