Kvoter – antal donorbørn pr. donor

Worldwide-grænse for antallet af børn for en donor

ID-release donorer vil være i stand til at påtage sig den forpligtelse, det er at være ID-release donor i fremtiden.

Danske regler

I den danske lovgivning er der fastsat regler, som betyder, at sæd fra den samme donor i Danmark maksimalt vil kunne anvendes til at skabe 12 donorbørn fordelt geografisk spredt i landet.

Dog vil der kunne skabes flere end 12 børn, hvis donorsæden anvendes til kunstig befrugtning med henblik på flere søskende efter samme donor, hvis kunden har et barn med donor i forvejen.

SellmerDiers kvoter

Sædbanken har vedtaget interne retningslinjer, der begrænser antallet af levedygtige graviditeter. Det betyder, at sæd fra en ID-release donor maksimalt vil kunne anvendes til at skabe 25 børn worldwide.

Dog vil der kunne skabes flere end 25 børn ved tvillingegraviditeter, samt hvis donorsæden anvendes til kunstig befrugtning med henblik på flere søskende efter donor, hvis kunden har et barn med donor i forvejen.