Sæddonor

Sædbank tilknyttet Sellmer Klinik

Sellmer Klinik har været med til at åbne en sædbank, hvilket giver mulighed for at:

  • Sikre faste, lave priser på behandlingen, også i fremtiden, alt imens der igennem de senere år har været hastigt stigende priser på donorsæd.
  • Tilbyde et produkt, der både tilgodeser de modtagende kvinder (dvs. bedre screening af donorerne, stort udvalg i profilerne, fast lav pris på produktet), men også donorerne.

Vores produkt er unikt, fordi SellmerDiers Sædbank har:

  1. En worldwide-grænse for antallet af børn, så de åbne donorer også er i stand til at påtage sig den forpligtelse, det er at være åben donor i fremtiden.
  2. Vi giver alle donoransøgere unik rådgivning om, hvorledes de forbedrer deres fertilitet og sundhed.